Hem

Vi har byggt ett optiskt fibernätverk i Dragsmark

 

Dragsmark Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Dragsmark med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.

 

Förutom en snabbare internetuppkoppling får man även ett ökat utbud på telefoni och TV till lägre priser.

 

Anmälning av problem görs direkt till tjänsteleverantören. För dig som har kollektivavtal är det Telia, annars den tjänsteleverantör du har ett avtal med. Det är viktigt att alla felanmälningar görs direkt till leverantören, eftersom felsökningen bör göras från leverantören till den enskilda anslutningen.

 

Information om driftstörningar finns här.

Det kan även finnas information vid driftstörningar på Dragsmark hembygdsförenings facebooksida. Bli gärna medlem i Dragsmarks hembygdsförening.

 

Om det uppstår problem med programutbud för dig som har kollektivavtalet ring Telia support 90200.

 

Glöm inte att även i fortsättningen begära utsättning hos ledningskollen vid grävning.

 

Vi ber medlemmar som upptäcker skador på skåp eller

andra delar av anläggningen att anmäla detta till styrelsen.


 Nyheter


Årsstämma 

 


Årsstämman har hållits lördag 4 maj. Protokollet, årsredovisningen samt revisionsberättelsen kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.