Revision Valberedning

Kontakta styrelsen


Hemsida: www.dragsmarkfiber.se


epost: info@dragsmarkfiber.se


Föreningens valberedning:

Sammankallande:                Marita Jacobsson

Övriga ledamöter valberedning:    Bertil Hjalmarsson


Revisorer:                                 Revisionsuppdraget kommer att  upphandlas från en auktoriserad

    revisionsbyrå.

2:e revisor:                                 Magnus Eklund