Egen grävning

Egen grävning?


Fastighetsägaren ska själv gräva på egen tomt. Med eget arbete eller efter offert från våra entreprenörer. Ritning på var vi planerar att avsluta vår grävning vid tomtgräns kan vi ge senare när grävschemat är klart. Generellt strävar vi att komma till tomtgräns på ett bra sätt.