Eget arbete i huset

Eget arbete i huset.


Inblåsning av fiber görs av föreningen liksom svetsning av fiberkablar och uppsättning av mediaomvandlare. Själva hålet i ytterväggen och uppsättning av den fiber som går inne i huset görs av fastighetsägaren. Materialet tillhandahålls av föreningen. Detaljerade instruktioner om hur det arbetet utförs kommer att ges i god tid.