Ersättning för s.k. intrång

Ersättning för s.k. intrång?


På vissa ställen har vi grävt för kanalisation 2015 och tidigare. Om kanalen innehåller fiber till annan fastighet än den egna ger vi ersättning enligt ett markupplåtelseavtal. Ersättningen kommer att räknas ut och betalas när denna del av utbyggnaden är inmätt och klar. Det gäller för alla, även nyare grävningar. Planerad utbetalningstid är tidigast hösten 2020.