Hem

Vi har byggt ett optiskt fibernätverk i Dragsmark

 

Dragsmark Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Dragsmark med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.

 

Förutom en snabbare internetuppkoppling får man även ett ökat utbud på telefoni och TV till lägre priser.

 

Anmälning av problem görs direkt till tjänsteleverantören. För dig som har kollektivavtal är det Telia, annars den tjänsteleverantör du har ett avtal med. Det är viktigt att alla felanmälningar görs direkt till leverantören, eftersom felsökningen bör göras från leverantören till den enskilda anslutningen.

 

Information om driftstörningar finns här.

Besök även Dragsmark Fibers facebooksida för information vid driftstörningar.


Om det uppstår problem med programutbud för dig som har kollektivavtalet, ring Telia support 90200.

 

Glöm inte att även i fortsättningen begära utsättning hos ledningskollen vid grävning.

 

Vi ber medlemmar som upptäcker skador på skåp eller andra delar av anläggningen att anmäla detta till styrelsen.NYHETER


Årsstämma 2021


På grund av rådande pandemi kommer årets stämma att ske enbart genom poströstning. Kallelsen och information om hur röstningen går till har skickats ut via e-post till samtliga medlemmar. Den som eventuellt inte fått kallelsen ombeds kontakta föreningen på info@dragsmarkfiber.se


För att vara giltig måste poströsten vara föreningen tillhanda senast 13 juni.


OBS! Följande ändring i dagordningen till årsstämman kommer att ske:


Under punkt 3  "Val av två justerare tillika rösträknare." ändras texten till "Två personer, en medlem och en styrelseledamot, utses till justerare tillika rösträknare. Medlemmarna representeras av Nils Emanuelson.”


Det går bra att skicka en ny poströst efter ändringen i kallelsen. Den senast inkomna rösten gäller.Till er som valt vårt kollektivavtal 3play:


Alla medlemmar som tecknat sig för föreningens kollektivavtal och som inte haft detta tidigare måste aktivera tjänsten/abonnemanget. Detta gör ni på www.telia.se/aktivera eller så ringer ni supporten 020-202070 för hjälp med aktiveringen. Detta måste göras för att man ska kunna se sitt abonnemang samt få tillgång till TV-koder på ”Mitt Telia” på www.telia.se


Så här byter man TV-box: Instruktion från Telia. Om det är problem att aktivera tjänsten, ring Telia kundtjänst  020-202070.

Årsstämma 2020


Årsstämman har hållits 31 maj. Protokollet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen finns under fliken "Om föreningen".

Webbredaktör sökes


Vi söker en kunnig och intresserad person som är intresserad av att ansvara för hemsidan och hålla den uppdaterad.

Kontakta styrelsen: info@dragsmarkfiber.se