Hur planerar jag mina grävningar och installationer

Behöver planera för att åka och installera fasadbox vid min fastighet.

Grävning är klar fram till min fastighet och slangen ligger nere från fastighet till närmsta fiberskåp redan.

 

Står att blåsning av fiber börjar 23/3, gäller det även vid min adress eller kommer det ske något senare?

Annars har jag bara nästa vecka på mig att sätta upp fasadboxen tänkte jag.

 

När fasadbox är installerad, behöver någon som blåser fibern komma in i fastigheten på något sätt?


Det är bra om boxarna blir monterade tidigt, då denna utbyggnad är väldigt spridd i vårt område.

För att minimera tidsspillan så är det perfekt att kunna göra färdigt ”färdiga fastigheter”,

när det finns ett ”hål” i programmet.

Nej ingen behöver komma in i huset förrän invändig utrustning skall monteras.


Boxar kan hämtas från fiberföreningen.

Sänd ett mail till nils@emanuelson.se eller ring 070-647 85 09 före du kommer.