Bidrag - skillnad på bofasta och sommarhus

Bidrag - skillnad på bofasta och sommarhus.


Det är samma pris för alla oavsett var man är bokförd. Bidraget går till fastigheten och inte person enligt de bestämmelser som finns i bidragsbeslutet.