Har fastighet utan hus. Huset skall byggas inom några år.

Har fastighet utan hus. Huset skall byggas inom några år.


För att komma med i denna utbyggnad får man acceptera att det blir något dyrare.


Vi har kravet att man ska vara hemma då husets fasadbox ska monteras och då installation av mediaomvandlaren (från ljus till koppar) ska monteras och installeras.

Vi har också kravet om medlemskap, f.n. 100 kronor/år.

Till detta kommer en servicekostnad på 80 kronor per månad.


All övrig installation görs av föreningen, så att fibern är ljussatt där den lämnas skyddad mot väder och vind och kan så vara flera år. Exempel finns och det har fungerat väl när huset slutligen ska anslutas.

När huset slutligen ska anslutas anmäls det till föreningen som på medlemmens bekostnad utför resten av anslutningen.


Starttid kommer att vara lika för alla anslutningar, preliminärt 1 juli 2020, men exakt tid meddelas senare. Kostnad torde bli tämligen blygsam eftersom arbetet redan är betalt. Skillnaden blir ställtiden för dem som ska montera detta.


En detaljrik information är publicerad under manyvalet "Utbyggnad".