Ansvar för grävning på egen tomt

Fastighetsägaren tar ansvar för utmärkning av alla ledningar och strukturer under jord vid grävning på egen tomt. Det gäller även om man har beställt grävning via 4-Stad Entreprenad eftersom det är fastighetsägarens ansvar om grävning sker på egen tomt.


Elledningar och telefonledningar kan man gratis få utsatta via Ledningskollen,

https://www.ledningskollen.se/


Varje fastighetsägare kan öppna ett konto på Ledningskollen.


Om man inte kan vara närvarande vid grävning bör man kontakta någon granne eller bekant som kan sätta ut käppar eller något annat för att markera var försiktig grävning krävs.