Överlåtelse av fastighet

Överlåtelse av fastighet

 

Vid överlåtelse av fastighet gäller:


För säljaren:


Skicka per post eller mejl till föreningens kassör:

Köpekontrakt/överlåtelseavtal med den nya ägarens fullständiga uppgifter: namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mejladress.


Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening

c/o Mariann Saxin, Klostergård 122,

451 97 Uddevalla

 

ekonomi@dragsmarkfiber.se

 

OBS!

För den som har Telia kollektivavtal med föreningen kvarstår medlems betalningsansvar för kollektivavtalet intill avtalet är överlåtet till nya fastighetsägaren.


Den som har kollektivavtal måste själv säga upp detta hos Telia. Hänvisa då att avtalet är via Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening.


 

För köparen:


Om den nya ägaren önskar ta över anslutningsavtalet med fiberföreningen måste detta bekräftas till föreningen och ett nytt kontrakt upprättas.


Om den nya ägaren vill ta över pågående kollektivavtal måste detta också bekräftas till föreningen och ett nytt kontrakt upprättas. Den nya ägaren måste själv kontakta Telia och meddela att man tagit över fastigheten och vill fortsätta avtalet via Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening. För att undvika avstängning måste detta göra omgående.


För att ha fiberkoppling till fastigheten krävs att anslutningsavtalet med föreningen är aktivt. Uppsägning av avtalet innebär att uppkopplingen släcks ned.